INSTYTUT BRANŻY POGRZEBOWEJ I CMENTARNEJ

Aktualności

ŁÓDŹ 2024 – FOTORELACJA 40 osób uczestniczyło w naszym łódzkim spotkaniu w hotelu Ambasador Premium. Było BHP na cmentarzu, E-klepsydra, Silenta z …

ZAPROSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAPROSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dlaczego

?

Głównym celem Instytutu Branży Pogrzebowej i Cmentarnej jest wspieranie zakładów pogrzebowych oraz zarządców cmentarzy w ich rozwoju oraz codziennej działalności. 

Dlatego tak ważna staje się współpraca, wsparcie, wymiana doświadczeń, czy profesjonalna pomoc. Zapewniamy to wszystko firmom skupionym w Instytucie Branży Pogrzebowej i Cmentarnej. Zakłady pogrzebowe i zarządcy cmentarzy świadczą usługi pogrzebowe, które wiążą się z koniecznością podnoszenia kwalifikacji swoich oraz personelu. W tym wszystkim pomaga Instytut Branży Pogrzebowej i Cmentarnej. Zapraszamy do współpracy z IBPC.

Prawo

 • wspieranie firm w ich codziennej działalności i reprezentowanie ich interesów
 • pomoc prawna, w tym przygotowywanie umów pism do sądów lub urzędów
 • interwencje na rzecz firm w urzędach, inspekcjach,
  organach rentowych;
 • reprezentowanie w sporach z innymi firmami
  z branży pogrzebowej lub cmentarnej.

Wiedza

 • bezpłatne szkolenia i konferencje na terenie całego kraju
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych właścicieli firm i ich pracowników
 • dostęp do przepisów i wykładni urzędowych
 • najnowsze wiadomości o zmianach w prawie z branży pogrzebowej lub cmentarnej.

Współpraca

 • integracja branży poprzez wspólne imprezy, targi i wyjazdy
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w trakcie naszych spotkań
 • wzajemna pomoc i wspólne działanie zrzeszonych firm
 • preferencyjne warunki współpracy z naszymi
  partnerami biznesowymi z branży pogrzebowej lub cmentarnej

Pomoc

 • certyfikowanie i rekomendacja firm współpracujących z Instytutem
 • promowanie i polecanie firm poprzez działania bezpośrednie oraz media
 • pomoc specjalistów współpracujących z Instytutem (BHP, architektura, itp.)
 • zarządzanie kryzysami wizerunkowymi w kontaktach z klientami i mediami

Jedno miasto - jedna firma
to nasza zasada.